Přeskočit na obsah

Každý rok v období pololetních prázdnin (přelom ledna a února) pořádáme konferenci pro mladé lidi
od 12ti let. Několikadenní setkání plné seminářů, chval, vyučování, navštěvuje každoročně 80-100
mladých lidí z celého regionu. Cílem je povzbuzení víry, společný čas u jídla a her, poznávání nových
obzorů na seminářích a workshopech, atd. Večery bývají dlouhé, plné písní a chval. Konference
bývají tématické, s podtitulem „Jen ti nejlepší…“, protože pro Ježíše chceme být ti nejlepší!
Vedoucí osoba: Anežka Krajníková