Přeskočit na obsah

Isachar je mezidenominační organizace. Zakládáme si na vzájemné laskavosti, rovnosti, vážíme si jeden druhého a respektujeme odlišnosti jednotlivých společenství církve.
Ctíme Bibli a apoštolské vyznání víry, mluvíme upřímně a celým srdcem se snažíme následovat Ježíše.
Máme rádi práci a učednický model růstu. V takovéto kultuře se pak dobře spolupracuje, buduje i žije.
 Pokud chcete vědět víc, přečtete si Etickou směrnici zde