Přeskočit na obsah

Isachar je spolek sdružující mladé křesťany z různých denominací v rámci severočeského regionu.
Jeho cílem je spolupracovat, podporovat a vytvářet aktivity pro mládeže a dorosty jednotlivých
církevních společenství.


Uvědomujeme si, že mladí lidé v sobě mají velký potenciál a chceme podporovat jejich duchovní,
duševní i osobnostní rozvoj. A protože spolu se to lépe táhne, snažíme se o to společně. Nejsme
organizací, která zakládá něco nového, naopak, podporujeme místní církve. Investicí do mladých lidí
totiž investujete do budoucnosti Vašeho společenství.


Spolek vznikl na základě dlouhodobé spolupráce církví CB Litvínov, KS Děčín, CB Most a CB Karlovy
Vary v roce 2000. Následně se spolupráce rozvinula do dalších církví a měst v severočeském regionu.
Podporou mládeží a dorostů, vytvářením aktivit pro budování, evangelizaci, růstu mladých
pracovníků se snažíme podpořit práci v jednotlivých městech a církvích. Vedoucí Isacharu jsou sami
zapojeni v těchto sborech. Naším know-how je vytváření prostoru pro osobnostní růst, učednictví a
otevírání se směrem k nevěřící společnosti. Víme, že žít naplno pro Ježíše není často jednoduché, ale
zato dobrodružné, nádherné a rozhodně to stojí za to.


Spolupracujeme s Dorostovou Unií, Odborem mládeže CB, KAM, a dalšími.


Od roku 2022 je ředitelem spolku Ing. Daniel Šimmer a bylo zvoleno nové představenstvo spolku.
Členové spolku jsou církve CB Litvínov, CB Most, KS česká Lípa, KS Děčín, KS Krupka, KS Jirkov a dále
individuální členové.


Naše práce je dobrovolnická, naše finanční zdroje jsou z darů a členských příspěvků.