Přeskočit na obsah

Mládežnický tábor se rok od roku trochu liší. V zásadě však probíhá buď těsně před nebo v souběhu
s dorostovým táborem. Jeho cílem je pomoci s výstavbou dorostového tábora (stavební část) a
následně programová část tvořená dopoledním biblickým vyučováním, odpolední hrou a večery se
zajímavými hosty. Jeho trvání je 10-14 dní v první polovině července ve Starém Sedle u Teplé. Spí se
ve stanech, na louce, kde si všechno postavíme a zase zbouráme.
Vedoucí osoba: Daniel Šimmer

Máš rád přírodu, spaní venku, hry na louce či v lese? Pak je pro tebe letní tábor ideální příležitostí. Tábor je pro děti dorostového věku 9-15 let, koná se v červenci (12 dní obvykle kolem 10.-22. 7.) ve stanech na louce ve Starém Sedle u Teplé. O zážitky, hry, noční pochody, puťák, workshopy zde není rozhodně nouze a zažiješ zde věci, na které budeš vzpomínat do konce života. Součástí tábora je  biblické vyučování, chvály, svědectví, osobní ztišení a další aktivity směřující k povzbuzení víry.
Kontaktní osoba:Viktor Koláček
797 972 369
viktor_kolacek@seznam.cz