Přeskočit na obsah

Vizí Isacharu je pomoci mládežím v jednotlivých sborech regionu rozvíjet, budovat, propojovat.
Vybudovat generaci mladých lidí, kteří budou pevní v základech, budou chtít sloužit Bohu v našem regionu a budou získávat další pro Krista.
Dále pomoci budovat vedoucí mládeží v regionu (v případě poptávky jednotlivých sborů).
Vize vychází z původní vize Johna Mc. Farlane, který pro náš region přinesl vizi menších spolupracujících sborů.
Tato vize se naplňuje, v regionu povstalo mnoho skupin, sborů, stanic. Isachar se v rámci této vize zaměřuje na mladé lidi, jejich budování a propojování.
Dále na misijní a evangelizační činnost, která je mladým lidem vlastní.

Služba Isacharu je v regionu rozvíjena v několika rovinách:

1) Pokračování vize pro tento kraj přijatou skrze Johna Mc. Farlana
2) Vytváření akcí (programů) pro mladé s cíleným budováním, rozvíjením jejich obdarování, povzbuzením pro následování.
3) Individuální podpora pro vedoucí mládeží
4) Rozvíjení misijních a evangelizačních aktivit (podpora mládeží, evangelizační kempy, podpora evangelizačních aktivit sborů)
5) Poznávání jiných lidí, budování vzájemných vztahů napříč sbory a denominacemi, prostor pro vytváření partnerských vztahů
6) Místo, kde se mladí budou cítit bezpečně, budou nacházet svoji vizi